Doelstellingen van de stichting B.E.G.R.A.

 

Het uitdragen in de regio Aalsmeer en omstreken van het evangelie van Jezus Christus, zoals verwoord in de bijbel. (Gods woord) het uitvoeren en stimuleren van handelingen, die het  vorenstaande in de ruimste zin kunnen bevorderen.

 

Die niet aan enig kerkgenootschap is verbonden, noch een geloofsgemeenschap in het bijzonder wil aanbevelen.

 

Die in de periode eind september tot eind mei zo mogelijk éénmaal per week op maandagavond een leer-/studie avond houdt onder leiding van een bijbel getrouwe spreker.

 

  1. Die er naar streeft je geloofsleven te voeden, te versterken en te verdiepen.
  2. Die je helpt bij het leren onderscheiden “der geesten’’.
  3. Die een grote verscheidenheid voorstaat in onderwerpen en leerstellingen.
  4. Die je leert kritisch te luisteren en je kennis en inzichten verbreedt.
  5. Die, samengevat, je de wegenkaart voor onderweg aanreikt.
  6. Die je leven verrijkt door gezamenlijk gebed en lofprijzing, voorbede en soms een bijzondere getuigenis tot eer en verheerlijking van Zijn grote naam.
  7. Die tevens ‘en passant’, al of niet tijdelijk, een dak kan bieden aan diegene, die op zoek zijn naar een eigen thuis gemeente.

 

Stichting B.E.G.R.A. Aalsmeer