Financiƫle verantwoording

 

Aan de leden van Bestuur en Raad van Advies wordt jaarlijks een financieel jaaroverzicht verstrekt om verantwoording af te leggen van het gevoerde financiƫle beleid. Via de website kunnen ook de donateurs en bezoekers van de BEGRA-avonden een verkort financieel verslag inzien. De cijfers zijn samengesteld en gecontroleerd aan de hand van de overgelegde boekingsstukken, kasstaten en bankafschriften.

 

Hoewel de avonden met 40-70  bezoekers goed worden bezocht en wekelijks aandacht wordt gevraagd voor ons "mandje", zou met een gemiddelde bijdrage van ongeveer 5 euro voldoende inkomsten gegenereerd  kunnen worden om het langzamerhand structurele jaarlijkse tekort weg te werken, maar helaas. Echter met het vooruitzicht van een aantrekkende economie en persoonlijke betrokkenheid, blijven we vertrouwen, dat het tij zal keren en de BEGRA-avonden, die sinds 2001 in een behoefte voorzien, ook de volgende seizoenen door kunnen blijven gaan om het evangelie van onze Heer in uit te dragen!

Stichting B.E.G.R.A. Aalsmeer