Informatie

 

Het beleid van het bestuur blijft er op gericht om de doelstellingen, zoals elders verwoord op deze site zoveel mogelijk te verwezenlijken. Daartoe worden op de maandagavonden van eind september tot en met medio mei Bijbelstudie bijeenkomsten gehouden in het gebouw van MENDEL (route)

 

Bijbelvaste leraren/sprekers vanuit het hele land onderwijzen vanuit de Bijbel , ieder op zijn eigen inspirerende wijze,  Gods Woord beter te leren verstaan om zo een persoonlijke relatie met onze Heer en Heiland Jezus Christus op te bouwen en uit te dragen.

 

In de agenda staan de avonden met de vastgelegde sprekers vermeld en deze kunt u ook wekelijks vinden onder de rubriek `Kerkdiensten` van het plaatselijke weekblad de Nieuwe Meerbode.

 

De Bijbelstudie avonden zijn de maandagavonden en duren van 20:00 tot ongeveer 21:45 uur. Vanaf 19:30 uur is de zaal open en worden de bezoekers verwelkomt met een kopje koffie of thee.

 

De toegang is gratis.

 

Wel wordt een bijdrage gevraagd om de kosten van de avond te dekken.

Donaties of giften kunnen ook apart worden overgemaakt ABN AMRO rekening NL86ABNA058 69 55 615 T.N.V. BEGRA-Aalsmeer.

 

Wij hebben een ANBI status, waardoor het gestorte bedrag voor aftrek in aanmerking komt. Als u onze ANBI status wil controleren, kunt u dat doen op de site van de belastingdienst. Gebruik dan bij vestigingsplaats: Rijsenhout

 

Stichting B.E.G.R.A. Aalsmeer