NIEUWSBRIEF Augustus/September 2019

 

 

Mattheüs 24: 3b…“en wat is het teken van Uw komst en het einde van de wereld?“

 

 

Lieve  mensen,

 

Bovenstaande vraag stelden de discipelen  aan Jezus, toen ze op de Olijfberg met Hem waren. En ook wij kunnen die vraag stellen: „Heer, hoe lang nog, voordat U wederkomt?

De wereld is in grote nood en bloedt uit duizend wonden.

 

Iedere maandagavond horen we van Bijbelleraren, dat we in de eindtijd leven en dat het zo belangrijk is om te weten bij Jezus te horen, een kind van God te zijn. Dan zijn we voor tijd en eeuwigheid geborgen bij Hem!

 

De apostel Paulus waarschuwde ons al zijn tweede brief aan Timotheüs. Er komen zware tijden aan, waarbij de waarheid het moet ontgelden. Hij schrijft, dat het de mensen zelf zijn, die het onheil brengen. (2 Timotheüs 3:2) Dit zal in „de laatste dagen“ geschieden, aldus Paulus.

 

Naar onze overtuiging zitten we daar nu middenin. Dat geeft soms een dubbel gevoel. Aan de ene kant een gevoel  van angst en onzekerheid, maar daar bovenuit de zekerheid, dat de Here God alles in Zijn hand heeft en dat de Here Jezus spoedig komt om Zijn Gemeente thuis halen.

 

Hoe kun je Jezus nog beter leren kennen als jouw Redder? In de 2 Petrus 1:19-21 staat: „dat we acht moeten geven op het profetische woord…“ En het zijn de schriften, die van Hem getuigen! Zo onderzoeken we samen met de Bijbelleraren het Woord van God.

Wat een voorrecht, dat dit nog in alle vrijheid kan!

 

Nodig mensen uit!!

 

We starten maandag 30 september a.s. om 20.00 uur in gebouw MENDEL aan de Zwarteweg 98 te Aalsmeer. Vanaf half acht is er koffie/thee en er is geen pauze; we eindigen daardoor meestal vóór 22.00 uur.

De toegang is gratis, maar we vragen je iets in het collectemandje te doen, omdat we onkosten maken voor de sprekers en huur van de zaal.

Je kunt ook een gift overmaken op bovengenoemd rekeningnummer, is ook aftrekbaar voor de belasting.

 

Geef deze brief a.u.b. door aan mensen, die nog niet in ons adressenbestand staan…. Of nodig ze hiermee uit!

 

Vriendelijke groeten, namens het Bestuur van de Stichting BEGRA.

 

Jan Dekkers, voorzitter

Hein van Kreuningen, penningmeester

Marry Ravesloot, secretaresse

Dick Krijger, bestuurslid

Jan Akse, bestuurslid

 

Stichting B.E.G.R.A. Aalsmeer