NIEUWSBRIEF  September 2018

 

"Omdat u het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten…."

Openb.3:10

 

Lieve Mensen,

 

Alweer staan wij aan het begin van een nieuw seizoen.

Een nieuw seizoen met nieuwe ontdekkingen vanuit de Bijbel, uitgelegd door leraren uit het hele land.

 

We leven in een zeer onrustige tijd! In een wereld, waarin de meeste mensen God buiten beschouwing laten. Ze hebben geen God nodig, maar zonder geloof in Hem gaat het niet!

Het boek Openbaring laat ons zien, waarop dat uitdraait:

 

De geschiedenis zal tot een eindpunt worden gebracht. Op het hoogtepunt van de crisis, van de chaos, zal Jezus Zelf weer op het wereldtoneel verschijnen om hoogstpersoonlijk de leiding te nemen over de grote finale.

Dit is het hart van de christelijke hoop voor de toekomst. Jezus is de enige hoop, de enige Persoon, die over voldoende kwaliteiten en gezag, karakter en bewogenheid beschikt om alle misstanden van deze zieke, treurige en zondige wereld recht te zetten.

 

Laten we die hoop grijpen, die voor ons ligt, want haar hebben wij als een anker voor de ziel, dat veilig en vast is! (Hebr.6:19)

 

De woedende storm van de wereld- gebeurtenissen zal eerder heviger worden dan afnemen….

De kinderen van God, die in het Licht wandelen, zullen in die donkere tijd, rechtvaardiger en heiliger worden.

Juist omdat de duisternis oprukt, laten we meer in het Licht wandelen, dicht bij God zijn.

Wat zullen in de eindtijd de samenkomsten van christenen vol zijn van de heerlijkheid van God!

 

Dat is ook ons gebed, dat ook wij op de maandagavonden van die heerlijkheid van God en van Zijn Zoon Jezus mogen zien en ervaren!

En dat velen een verlangen krijgen en gaan uitzien naar de komst van onze Heiland Christus Jezus.

 

We starten maandag 1 oktober a.s. om 20.00 uur in gebouw MENDEL aan de Zwarteweg 98 te Aalsmeer. Vanaf half acht is er koffie/thee en er is geen pauze; we eindigen daar door meestal vóór tien uur.

De toegang is gratis, maar we vragen je iets in het collecten mandje te doen, omdat we de kosten voor de sprekers en huur van de zaal als onkosten hebben….Je kunt ook een gift overmaken op bovengenoemd rekeningnummer, is ook aftrekbaar voor de belasting.

 

Geef deze brief a.u.b. door aan mensen, die nog niet in ons adressenbestand staan en nodig ze uit!

 

Vriendelijke groeten, namens het Bestuur van de Stichting BEGRA.

 

 

Jan Dekkers, voorzitter

Hein van Kreuningen, penningmeester

Marry Ravesloot, secretaresse

Dick Krijger, bestuurslid

Jan Akse, bestuurslid

 

 

 

Stichting B.E.G.R.A. Aalsmeer